ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Колектив

        Ръководство

   Айше Мустафа - Директор

   Айше Адем  - Заместник директор

 

       Педагогически персонал

Гюлшен Демир - Старши учител  начален етап

Айше Акиф - Старши начален етап

Шерифе Мустафа - Старши начален етап

Бинназ Шюкрю - учител начален етап

Айтен Халил - Старши учител начален етап

Фатме Мехмед - Старши учител Български език и Литература

Фатме Адемова - Старши учител Английски език

Айшегюл Мустафа - Старши учител Математика и Информационни технологии

Рухи Мустафа - Старши учител История и цивилизация

Хайри Халил - Старши учител Химия и опазване на околната среда и Физическо възпитание и спорт

Назиле Халил - Старши учител ЦДО - начален етап

Айше Али - Старши учител ЦДО - прогимназиален етап

Сунай Адем - Учител ЦДО - начален етап

Сюлейман Ахмед - Старши учител ЦДО - прогимназиален етап

Юнзиле Аптрахим - Старши учител  ЦДО - начален етап