ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

История на училището

   Училището е с дългогодишни традиции в процеса на обучение и възпитание на учениците в село Топчийско. Има съвременна материално – техническа база и учители с добър професионален опит. Първата сграда на училището е построенa с доброволния труд на жителите на селото през 1947 г. В нея има 4 класни стаи и носи името на турския писател Сабахатин Али. Първата учебна година е открита през 1948/1949 г. първият Директор на новооткритото училище е Рачо Петров. 

 

    Сградата на училището вече е малка и учениците са принудени в VІІІ клас да отиват на училище в съседното село Добра поляна, където остават на общежитие. Поради острата нужда от разширение, с активното съдействие на местната власт и настойчивостта тогавашния директор Тодор Джибров е започнат строежа на новата, настояща сграда на училището през 1980 г. Тя, пак е построена с доброволния труд на всички жители на селото и е открита на 02. 06. 1982 г. Патрон на училището е Николай Лъсков (командир на отряд, който има изграден паметник край селото).

 

   От 1994г. училището се преименува на името на Бургаския поет Реджеб Кюпчю, от комунистичния режим. Oт учебна 2007/2008 г. е средищно училище. В него се обучават ученици от селата Топчийско, Припек и Мрежичко. Училището е с модерна съвременна сграда със всички необходими условия за качествено обучение и възпитание.

 

   Педагогическият колектив се ръководи от директора Айше Мустафа, който е млад амбициозен ръководител на млад квалифициран колектив от местни кадри.