ОУ Реджеб Кюпчю

Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

   Училището е с дългогодишни традиции в процеса на обучение и възпитание на учениците в село Топчийско. 

   Има съвременно материално – техническа база и учители с добър професионален опит. Първата сграда на училището е построенa с доброволния труд на жителите на селото през 1947 г. В нея има 4 класни стаи и носи името на турския писател Сабахатин Али. 

   Първата учебна година е открита през 1948/1949 г. първият Директор на новооткритото училище е Рачо Петров.