ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Програми,мерки, планове и заповеди

Годишен план за учебната 2023-2024 г., може да видите --->ТУК

 

 Програма за целодневна организация на учебния ден --->ТУК

 

Стратегия за развитие на ОУ"Реджеб Кюпчю"с.Топчийско за периода 2023-2028г., може да видите ---> ТУК

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА---> ТУК

 

Училищен учебен план за 1 клас,2 клас, 3 клас и 4 клас може да видите --->ТУК

 

Училищен учебен план за 5 клас,6 клас и 7 клас може да видите --->ТУК

 

Етичен кодекс на училищната общност ---> ТУК

 

 Заповед форми на обучение ---> ТУК

 

Заповед за обща подкрепа за допълнително обучение по учебни предмети за учениците, индикирани чрез оценка слаб (2) от входните нива--->ТУК

 

Заповед за обща подкрепа за допълнително обучение по Български език и литература на Азра Адем Юмер ученичка от 2 клас --->ТУК

 

Индивидуален учебен план на Илхан Зинеб Ахмед--->ТУК

 

Заявление от 3 дни---->ТУК

 

Заявление от 7 дни---->ТУК

 

 

Прикачени документи

Индивидуален учебен план