ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Програми,мерки и заповеди

Годишен план за учебната 2020-2021 г., може да видите ---> ТУК

 

План - програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата -----> ТУК

 

Мерки за повишаване качеството на образование, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за вътрешния трудов ред, може да видите ---> ТУК

 

Програма за предоставяне на равни възможности, може да видите ---> ТУК

 

Програма за превенция на ранно напуска на училище, може да видите ---> ТУК

 

Стратегия за развитие на училището през периода 2016-2020г., може да видите ---> ТУК

 

Училищен учебен план за 1 клас,2 клас, 3 клас и 4 клас може да видите --->ТУК

 

 Училищен учебен план за 5 клас,6 клас и 7 клас може да видите --->ТУК 

 

Програма за целодневна организация на учебния ден --->ТУК

 

План за работа за осигуряване за обща и допълнителна подкрепа на ученици с наложени санкции , които са в риск от отпадане--->ТУК 

 

Етичен кодекс на училищната общност ---> ТУК

 

Заповед форми на обучение ---> ТУК

 

Заявление от 3 дни---->ТУК

 

Заявление от 7 дни---->ТУК