ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Правилници и графици

График за провеждане на Спортни дейности, може да видите ---> ТУК

График за дейности за занимания по интери--->ТУК

 

График класни работи, може да видите ---> ТУК

 

График консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация----->ТУК

 

График втори час на класа, може да видите ---> ТУК

 

График дежурство на учителите, може да видите ---->  ТУК

 

График контролни работи, може да видите ---> ТУК

 

Дневен и седмичен режим, може да видите--->ТУК  

 

Правилник за вътрешния трудов ред--->ТУК

 

Правилник за дейността на ОУ"Реджеб Кюпчю"с.Топчийско, общ.Руен, обл.Бургас ---> ТУК

 

 Правила за вътрешно подаване на сигнали в ОУ "Реджеб Кюпчю"с.Топчийско--->ТУК

 

График за консултиране на родители и ученици на ГЦОУД---> ТУК

 

 График дежурство на ГЦОУД, може да видите ---->  ТУК