ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Правилници и графици

График за провеждане на Спортни дейности, може да видите ---> ТУК

График за Обща подкрепа---->ТУК 

График класни работи, може да видите ---> ТУК

График консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация----->ТУК

 

График консултации, може да видите ---> ТУК

 

График втори час на класа, може да видите ---> ТУК

 

График дежурство на учителите, може да видите ---->  ТУК

 

График контролни работи, може да видите ---> ТУК

 

Дневен и седмичен режим, може да видите--->ТУК  

 

Правилник за дейността и устройството ---> ТУК

 Правила за вътрешно подаване на сигнали в ОУ "Реджеб Кюпчю"с.Топчийско--->ТУК

 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците в ОУ "Реджеб Кюпчю"с.Топчийско --->ТУК

 

График за консултиране на родители и ученици на ГЦОУД---> ТУК

 

 График дежурство на ГЦОУД, може да видите ---->  ТУК

 

График за работа през периода от 01.06-04.06.2021 г.на 1 клас -Г.Демир------->ТУК

График за работа през периода от 01.06-23.06.2021 г.на 1 клас-Б.Ахмед ------->ТУК

График за работа през периода от 01.06-23.06.2021 г.на 2 клас ------->ТУК

График за работа през периода от 01.06-23.06.2021 г.на 3 клас ------->ТУК

График за работа през периода от 17.06-30.06.2021 г.на 4 клас ------->ТУК

 График за работа през периода от 17.06-30.06.2021 г. по Математика и ИТ на 5 и 6 клас------>ТУК

График за работа през периода от 17.06-30.06.2021 г. по История и География на 5 и 6 клас------>ТУК

График за работа през периода от 17.06-30.06.2021 г. по Човекът и природата на 5 и 6 клас------>ТУК

График за работа през периода от 17.06-30.06.2021 г. по Английски език на 5 и 6 клас------>ТУК

График за работа през периода от 17.06-30.06.2021 г. по Български език на 5 и 6 клас------>ТУК

 

 

Правилник за вътрешния трудов ред ----> ТУК