ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

"Занимания по интереси" - от наредба за приобщаващо образование 2023/2024 г.

 

1.Клуб "Художествено слово"  -ръководител на групата Фатме Адемова, брой ученици 13--->ТУК

2.Клуб "Обичам те, българска реч" -ръководител на групата Бинназ Шюкрю , брой ученици 13--->ТУК

3.Клуб "Творческа работилница" -ръководител на групата Айтен Халил , брой ученици 14--->ТУК

4.Клуб "Сръчни ръчички" -ръководител на групата Айше Акиф , брой ученици 15--->ТУК

5.Клуб "Гражданко образование и възпитание" -ръководител на групата Рухи Мустафа , брой ученици 13

Изработки от проектите ----->

Изработки от проектите ----->

Изработки от проектите ----->

Изработки от проектите ----->

Изработки от проектите ----->