ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

"Занимания по интереси" - от наредба за приобщаващо образование 2022/2023 г.

 

1.Клуб "Народни танци"  -ръководител на групата Фатме Адемова, брой ученици 13

2.Клуб "Математиката е лесна и интересна" -ръководител на групата Бинназ Шюкрю , брой ученици 13

3.Клуб "Сръчни ръчички" -ръководител на групата Айтен Халил , брой ученици 14

4.Клуб "Моята работилница" -ръководител на групата Айше Акиф , брой ученици 15

5.Клуб "Художествено слово" -ръководител на групата Фатме Мехмед , брой ученици 13

Национална програма"Заедно за изкуствата и спорта" - ръководител Хайри Халил----->ТУК ТУК  

Изработки от проектите ----->ТУК

Изработки от проектите ----->ТУК

Изработки от проектите ----->ТУК

Изработки от проектите ----->ТУК

Изработки от проектите ----->ТУК