ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

"Занимания по интереси" - от наредба за приобщаващо образование 2021/2022 г.

 

1.Клуб "Настроение" -  клас -ръководител на групата Фатме Адемова------>ТУК

2.Клуб "Арт работилница" - клас -ръководител на групата Шерифе Мустафа------>ТУК

3.Клуб "Магията на моите ръце" - клас -ръководител на групата Айтен Халил  ------->ТУК

4.Клуб "Занимателна математика" -  клас -ръководител на групата Айше Акиф------->ТУК

5.Клуб "Приказен свят" - 6 и 7 клас -ръководител на групата Фатме Мехмед------->ТУК

Изработки от проектите ----->ТУК

Изработки от проектите ----->ТУК

Изработки от проектите ----->ТУК