ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

"Занимания по интереси" - от наредба за приобщаващо образование 2020/2021 г.

1.Клуб "Английски език" - 5 клас - Фатме Адемова----->ТУК

2.Клуб "Творци на чудеса" - 2 и 3 клас -Шерифе Мустафа------>ТУК

 

3.Клуб "Екология" - 6 клас -Хайри Халил------->ТУК

4.Клуб "Изследователи на света" - 7 клас -Рухи Мустафа------>ТУК

5.Клуб "Приятели на книгата" - 3 клас -Айше Акиф------->ТУК