ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

проект № BG05M2OP001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условия на криза"

 

Основно училище "Реджеб Кюпчю" с.Топчийско получи по проект № BG05M2OP001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условия на криза" 3 ученически лаптопа и 4 учителски лаптопа

През учебната 2023/2024 г. в ОУ"Реджеб Кюпчю"с.Топчийско са сформирани 3 групи по дейност 2 с ученици от 1 клас, по дейност 4 е сформирана една група с родители на учениците от 1 клас на тема:""Microsoft Teams-виртуална класна стая. Ръководител на групите  Айшегюл Мустафа

Обучението се проведе през месец Октомври и Ноември