ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

проект № BG05M2OP001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условия на криза"

 

Основно училище "Реджеб Кюпчю" с.Топчийско получи по проект № BG05M2OP001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условия на криза" 3 ученически лаптопа и 4 учителски лаптопа