ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Проект"Подкрепа за успех"-2020/2021

1."Сръчни ръце" - 1 клас - Байрие Ахмед------>ТУК

Снимки от проекта "Сръчни ръце" - 1 клас------>ТУК

Снимки от проекта "Сръчни ръце" - 1 клас------>ТУК

2."Математика" - 4 клас - Айтен Халил------>ТУК

3."БЕЛ" - 7 клас - Фатме Мехмед------>ТУК