ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Проекти

   

 1. "Занимания по интереси" - от наредба за приобщаващо образование 2022/2023 г.

 2. проект № BG05M2OP001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условия на криза"2022/2023 г.