ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

представяне на учебна платформа дигитална раница

Представяне на учебна платформа дигитална раница ще се проведе на 28.02.2023 г.

С учениците от начален курс в 12:20 ч.

С учениците от прогимназиален курс в 13:10 ч.

С учителите от ГЦОУД в 11:00 ч.

С учителите от НК и ПК в 14:00 ч.

представяне на учебна платформа дигитална раница - Изображение 1