ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Дейности за усвояване книжовния български език 2017/2018

За усвояване книжовния български език се извършиха различни дейности.

     Началните учители проведоха входяща диагностика на четивната техника на учениците. Учителите в ЦОУД организираха занимания по четене в рамките на целодневна организация на учебния ден.

Изготвиха се табла във вид на постер с цел поощряване на желанието за творческа изява. Учениците от 2, 3 и 4 клас четоха художествени произведенияпо роли.

Между учениците от 5, 6 и 7 клас се проведе конкурс за най добър художествен прочит. За най добър рецитатор се състезаваха учениците от начален курс.

Участниците в конкурса и състезанието получиха награди.  

Дейности за усвояване книжовния български език 2017/2018 - Изображение 1Дейности за усвояване книжовния български език 2017/2018 - Изображение 2Дейности за усвояване книжовния български език 2017/2018 - Изображение 3Дейности за усвояване книжовния български език 2017/2018 - Изображение 4