ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Честит Международен ден на толерантността!

Честит Международен ден на толерантността!
Думата толерантност е термин, който означава търпимост.
Проявата на толерантност означава признаване на разликите присъщи на човешката природа, разнообразието от култури, религии и начини на поведение. Толерантността е основна ценност за хармонично и мирно съжителство. Толерантността е в основа за добрите отношения между хората от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот.
По повод утрешния Ден на толерантността - 16 ноември, ученици от ОУ “Реджеб Кюпчю” с.Топчийско създадоха цветни творения посветени на разбирането и приемането!
Честит Международен ден на толерантността! - Изображение 1Честит Международен ден на толерантността! - Изображение 2Честит Международен ден на толерантността! - Изображение 3Честит Международен ден на толерантността! - Изображение 4Честит Международен ден на толерантността! - Изображение 5Честит Международен ден на толерантността! - Изображение 6