ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Правилници и графици

График допълнителен час по ФВС, може да видите ---> ТУК

 

График класни работи, може да видите ---> ТУК

 

График консултации, може да видите ---> ТУК

 

График втори час на класа, може да видите ---> ТУК

 

График дежурство, може да видите ---->  ТУК

 

График контролни работи, може да видите ---> ТУК

 

Дневен и седмичен режим, може да видите--->ТУК  

 

Правилник за дейността и устройството ---> ТУК

 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците в ОУ "Реджеб Кюпчю"с.Топчийско --->ТУК

 

График за консултиране на родители и ученици ---> ТУК