ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Документи

Годишен план 2016-2017г., може да видите ---> ТУК

 

Мерки за повишаване качеството на образование, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за вътрешния трудов ред, може да видите ---> ТУК

 

Програма за предоставяне на равни възможности, може да видите ---> ТУК

 

Програма за превенция на ранно напуска на училище, може да видите ---> ТУК

 

Стратегия за развитие на училището през периода 2016-2020г., може да видите ---> ТУК

 

Училище учебен план за 1 клас,2 клас, 5 клас и 6 клас може да видите --->ТУК

 

Програма за целодневна организация на учебния ден --->ТУК

 

Етичен кодекс на училищната общност ---> ТУК

 

Заявление от 3 дни---->ТУК

 

Заявление от 7 дни---->ТУК