ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Твоят час 2017/2018

                                        Учебната 2017/2018 година

В ОУ "Реджеб Кюпчю" бяха сформирани 6 групи, от които 3 - Занимания по интереси и 3 - за Обучителни затруднения

1.Магията на моите ръце сборна група - 1 и 5 клас ръководител Айтен Халил

2.Занимателен английски - 4 клас ръководител Фатме Адемова

3.Клуб готварство сборна група - 6 и 7 клас ръководител Назиле Халил 

4.Български език и литература - 7 клас ръководител Фатме Мехмед

5.Математика - 7 клас ръководител Айшегюл Мустафа

6.Български ези и литература сборна група 2,3,4 клас ръководител Байрие Ахмед