ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Твоят час 2016/2017

       На 08.11.2016 година стартира проект BG05M20P001 "Развитие на способностите на учениците

и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения

и компетентности (Твоят час)" финансиран от ОП "Наука, образование за интелигентен растеж" и съфинансирана от ЕС. 

      В ОУ "РЕДЖЕБ КЮПЧЮ" бяха сформирани 7 групи, от които 4 - Занимания по интереси и 3 - за обучителни затруднения.

 

      На 19.12. и 21.12.1.2016г. се проведе Екипна работа с родители на участниците в групата "Сръчни ръчичики".

С помощта на родителите си, учениците изработиха красиви сурвачки.

В навечерието на най - светлия християнски празник - Коледа, учениците от ОУ"Реджеб Кюпчю" 

подготвиха тържество.

     Групата по "Мажоретен състав", с ръководител г - жа Айфер Юмер, представиха танца "Коледни джуджета".

     Групата по обучителни затруднения с ученици от първи и втори клас, с ръководител г- жа Байрие Ахмед,

представиха драматизация на баснята "Двете козлета".

     Тържеството продължи с драматизацията "Бъдни вечер". Представиха я учениците от групата по "Художествено слово",

с ръководител г - жа Фатме Адемова.

     Накрая изпълнението на песента "Ах, къде е мойто либе"  от Мюневер Халил, трогона сърцата на цялата публика.

Твоят час 2016/2017 - Изображение 1Твоят час 2016/2017 - Изображение 2Твоят час 2016/2017 - Изображение 3