ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Математика - V клас 2016/2017

   Групата по Математика се състои от шест ученици от V клас с ръководител госпожа Айшегюл Мустафа. 

Целта на извънкласната дейност за преодоляване на трудностите по математика е стимулиране на познавателната активност

на учениците и провокиране на интереса им към учебния предмет - математика. 

 

Математика - V клас 2016/2017 - Изображение 1