ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Математика 2017/2018

Групата се състои от 6 ученика - 7 клас

Целта на извънкласната дейност за преодоляване на трудностите по математика е стимулиране на познавателната активност

на учениците и провокиране на интереса им към учебния предмет - математика. 

Математика 2017/2018 - Изображение 1Математика 2017/2018 - Изображение 2Математика 2017/2018 - Изображение 3