ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Художествено слово 2016/2017

   Друга група по проекта е " Художествено слово" с ръководител госпожа Фатме Адемова. Състои се от 22 ученици. 

Групата изучава живото художествено слово чрез литературно изразяване и сценично поведение.

Подготвя и представя бележити дати от календара, български традиции и обичаи от българския фолклор.

Художествено слово 2016/2017 - Изображение 1