ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Български език и литература - VII клас 2016/2017

   Групата по Български език и литература се състои от шест ученици от седми клас. Ръководител на групата е госпожа Фатме Мехмед-учител по БЕЛ.

Целта на извънкласната дейност е да се преодолеят затрудненията на учениците при усвояване на учебния материал по Български език и литература.

 Занятията в часовете затвърдяват умения за правилна употреба на речеви етикетни изрази при общуване в различни ситуации.

Учениците затвърдяват най- важните правописни, граматични и пунктуационни правила на езика. Четат интересни четива. Изграждат умения да разбират и обсъждат текстовете, с които се запознават.

 Развиват уменията си да пишат съчинения по дадени теми. 

Български език и литература -  VII клас 2016/2017 - Изображение 1