ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Български език и литература - I и II клас 2016/2017

  Групата се състои от 7 ученици от  I и II клас с ръководител госпожа Байрие Ахмед. 

Целта е да се преодолеят затрудненията в учебния процес. Да се подобрят уменията на учениците да пишат и четат правилно.

Да разпознават приказки, разкази, стихотворения, гатанки и др. Да четат с разбиране на малки по обем художествени текстове,

да преразказват устно, достъпни за възрастта кратки приказки.

Български език и литература - I и II клас 2016/2017 - Изображение 1